Axe Environnement

Spécialiste phyto-environnement

Regulamin świadczenia usług sklepu AXE-environnement

§ 1
WARUNKI OGÓLNESklep internetowy firmy axe –environnement, z siedzibą w Romilly sur Seine, 237 rue Gornet Boivin znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.axe-environnement.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich (PLN), nie zawierają podatku VAT ( ceny netto)- ceny wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Ceny z podatkiem VAT – dla pozostałych klientów.


§ 2
PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez axe- environnement na stronach sklepu internetowego.

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu http://www.axe-environnement.pl/customer/account/create i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub złożyć zamówienie podając wyłącznie adres wysyłki i dane osobowe.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór odpowiedniego produktu , wybór liczby produktów i kliknięcie znaku „przejdź do kasy”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

Zamówienie dostarczane jest na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.

Wartość zamówienia Koszty wysyłki
0-400 PLN  80 PLN 
401-800 PLN 40 PLN 
od 801 PLN Bezpłatne 

 Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia,axe-environnement zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, zobowiązując się jednocześnie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

§ 3
FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty za towar, można dokonać za pomocą karty kredytowej , na stronie internetowej: http://www.axe-environnement.pl

§ 4

GWARANCJE, ZWROTY I REKLAMACJE


Towary dostępne w Sklepie internetowym http://www.axe-environnement.pl są objęte gwarancją producenta.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
O fakcie zwrotu towaru należy uprzednio poinformować telefonicznie lub poprzez e-mail sprzedającego – sklep axe-environnement.
Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.Towar musi dotrzeć do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
Zwrot wartości zakupionych produktów wraz z kosztami przesyłki nastąpi na konto bankowe wskazane przez klienta w formie przelewu.
Koszty zwrotu towaru (koszt odesłania towaru do sklepu) są pokrywane przez zamawiającego. Ryzyko związane z uszkodzeniem lub zaginięciem przesyłki ponosi odsyłający towar.
Zwrotom nie podlegają towary nietypowe, wyprodukowane lub sprowadzone ściśle na zamówienie Klienta.
Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.
Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera lub pracownika poczty spisać protokół szkody i uszkodzony towar wysłać na adres sklepu axe-environnement lub nie przyjmować przesyłki.

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady prosimy o skontaktowanie się z obsługą sklepu internetowego axe-environnement.pl w celu ustalenia sposobu wymiany produktu na wolny do wad. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. W tym przypadku koszty zwrotu przesyłki pokrywa axe-environnement


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Axe-environnement danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883.

Axe-environnement informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Axe-environnement, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

Axe-environnement nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, itp.) lub innych od niego niezależnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego zamieszczenia w sklepie internetowym pod adresem http://www.axe-environnement.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie.